صندوق قرض الحسنه شاهد در راستای تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی در قالب مشارکت سازمانی و نیز اعمال مدیریت دانش به منظور بهبود تصمیم گیری های مدیریتی در رابطه با امورات سازمانی صندوق در روز سه شنبه مورخ سیزدهم اسفندماه 1398 مصادف با هفته تأسیس صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار  می کند.

شرایط و ملزومات ارائه پیشنهاد:

الف- ویژگی ساختار صوری: 1- طرح مسأله (و خاصه بیان جنبه پروبلماتیک یا مسأله مند بودن موضوع)، 2- ارائه راهکار و پیشنهاد در قالب مدل و 3- تشریح فرایند عملیاتی شدن مدل پیشنهادی در صندوق.  

ب- ویژگی  ساختار محتوایی: 1- داشتن هزینه و فایده، 2- قابلیت عملیاتی شدن  و 3- دارای اثربخشی لازم.

 

کلیه علاقه مندان می توانند طرح های پیشنهادی خود را، حداکثر تا آخر دی ماه مورخ1398/10/30  به صفحات مرتبط با دبیرخانه دائمی جشنواره ملی پیشنهادات  ارسال نمایند.

آدرس صندوق قرض الحسنه شاهد: تهران، خیابان طالقانی، بین خیابان حافظ و خیابان ولی عصر، روبروی هتل انقلاب، بن بست خوشبختی، صندوق قرض الحسنه شاهد، کدپستی : 1591814951  .